Miesięczne Plany Pracy

Logowanie

Po zalogowaniu uzyskuje się dostęp do treści dedykowanych wyłącznie Rodzicom i Opiekunom naszych przedszkolaków.

PS. Nazwę użytkownika oraz hasło udostępnia Wychowawca grupy.

Zaległe zajęcia z tańca odbędą się poprzez dwukrotne wydłużenie zajęć do 45min. w dniach : 06.06 i 13.06.