Miesięczne Plany Pracy

Logowanie

Po zalogowaniu uzyskuje się dostęp do treści dedykowanych wyłącznie Rodzicom i Opiekunom naszych przedszkolaków.

PS. Nazwę użytkownika oraz hasło udostępnia Wychowawca grupy.

30.09.2019r.

Szanowni Państwo,

W związku z rosnącymi opłatami z tytułu mediów (woda, prąd, gaz), usług wywozu śmieci, ochrony, czynszu najmu lokalu Przedszkola, a także koniecznością podwyższenia wynagrodzenia pracownikom merytorycznym, właściciel Przedszkola w trybie art. 14 ust. 4 umowy na rok szkolny 2019/2020 podjął decyzję o podwyższeniu czesnego w następującym zakresie:

  • Miesięczna opłata podstawowa za jedno dziecko – 750 zł.,
  • Miesięczna opłata za więcej niż jedno dziecko zapisane przez jednego rodzica – 640 zł.,
  • Miesięczna opłata -grupa żłobkowa – 840 zł.

Nowy wymiar czesnego obowiązuje od listopada 2019 r.

Jednocześnie właściciel Przedszkola informuje Państwa o tym, że jeśli rodzic nie zgadza się na nowe stawki czesnego, może - zgodnie z § 13 ust. 1 umowy na rok szkolny 2019/2020 – złożyć pisemne oświadczenie o rozwiązaniu umowy za wypowiedzeniem ze skutkiem na ostatni dzień miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym dokonano wypowiedzenia.

W sytuacji więc, w której rodzic złoży oświadczenie o wypowiedzeniu do 30 września 2019 r. będzie zobowiązany do płacenia stawek czesnego na starych zasadach do 31 października 2019 r. Po upływie tego okresu umowa ulega rozwiązaniu. Jeśli natomiast rodzic złoży oświadczenie następnego dnia, umowa ulega rozwiązaniu po upływie 30 listopada 2019 r., a rodzic za miesiąc listopad będzie zobowiązany do zapłaty czesnego na nowych zasadach.

Brak złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu umowy do 31 października 2019 r. jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nowe stawki czesnego.

W załączniku znajdą Państwo aneks nr 1 do umowy nr […] 2019/2020 oraz tekst jednolity umowy obowiązujący od 1 listopada 2019 r.

Niniejsza wiadomość stanowi zawiadomienie o zamiarze podniesienia czesnego, o której mowa w § 14 ust. 4 umowy na rok szkolny 2019/2020.

 

Julita Kwapis