Miesięczne Plany Pracy

Logowanie

Po zalogowaniu uzyskuje się dostęp do treści dedykowanych wyłącznie Rodzicom i Opiekunom naszych przedszkolaków.

PS. Nazwę użytkownika oraz hasło udostępnia Wychowawca grupy.

Sulejówek, dn. 02.10.219r.

 

KOREKTA WYSOKOŚCI CZESNEGO

DO ANEKSU

 

Szanowni Państwo,

w związku z licznymi sygnałami od Rodziców dotyczących wysokości opłat miesięcznych, informuję o nowych stawkach czesnego.

 

  • Miesięczna opłata podstawowa za jedno dziecko – 700zł.

  • Miesięczna opłata za więcej niż jedno zapisane dziecko przez jednego rodzica - 550zł.

  • Miesięczna opłata za dziecko urodzone w 2017r. (grupa żłobkowa) - 800zł.

 

Nowy wymiar czesnego obowiązuje od listopada 2019 r.

Pozostałe zapisy aneksu nie ulegają zmianie.

 Z poważaniem

Julita Kwapis