Miesięczne Plany Pracy

Logowanie

Po zalogowaniu uzyskuje się dostęp do treści dedykowanych wyłącznie Rodzicom i Opiekunom naszych przedszkolaków.

PS. Nazwę użytkownika oraz hasło udostępnia Wychowawca grupy.

Witajcie na naszej stronie,

Przedszkole „Oleńka” powstało w 2008 roku z potrzeby stworzenia dzieciom miejsca, w którym w rodzinnej, pełnej szacunku i zrozumienia atmosferze przedszkolaki będą mogły rozwijać swoje zdolności. Założycielem i właścicielem placówki jest Julita Kwapis.

 

 

W codziennej pracy pedagogiczno-wychowawczej liczy się dla nas każde dziecko. Indywidualne podejście umożliwia szybkie reagowanie na potrzeby dziecka oraz dostosowanie wymogów edukacyjnych do tempa rozwoju dzieci. Uczymy samodzielności, tolerancji, empatii, pracy w grupie oraz radzenia sobie z sytuacjami problemowymi. Dajemy możliwość nawiązywania pierwszych przyjaźni i budowania pozytywnych relacji z drugim człowiekiem.

Wieloprofilowe wykształcenie naszych nauczycieli umożliwia opracowywanie i realizowanie indywidualnych programów dla dzieci z trudnościami jak również dodatkowe stymulowanie rozwoju dzieci zdolnych. Dzieci znajdują się pod stała opieką logopedy i psychologa. Działamy zgodnie z podstawą programową realizując program „ Zanim będę uczniem”. Ponadto wszystkie dzieci dwa razy w tygodniu uczestniczą w zajęciach z języka angielskiego i rytmiki.

Dbamy o bezpieczeństwo i dobre samopoczucie dzieci. Każda z grup posiada czystą, nowoczesną i dobrze wyposażoną w pomoce dydaktyczne salę. Do dyspozycji dzieci jest przestronny, dobrze wyposażony plac zabaw. W każdej z grup nad dziećmi czuwają dwie osoby: nauczyciel oraz pomoc nauczyciela posiadająca wszelkie niezbędne kwalifikacje do opieki nad dziećmi. Przedszkole jest czynne przez cały rok szkolny godzinach 6:00-18:00, a w miesiącach wakacyjnych 6:00-17:00.

Wierzymy, że rodzina odgrywa bardzo ważną rolę w rozwoju dziecka dlatego zabiegamy o dobry kontakt z Rodzicami dzieląc się spostrzeżeniami z pobytu dziecka w przedszkolu. Zawsze służymy radą i wsparciem w trudnych sytuacjach życiowych.

Wszystkie nasze działania dążą do tego aby przygotować dzieci do łatwiejszego odnalezienia się w dalszym procesie edukacyjnym.

Ufamy, że czas spędzony w przedszkolu „Oleńka” spowoduje, że każde dziecko nabierze wiary w siebie i swoje umiejętności, a chwile spędzone z nami będą z sympatią wspominane przez długie lata.