Miesięczne Plany Pracy Zdalnej

Logowanie

Po zalogowaniu uzyskuje się dostęp do treści dedykowanych wyłącznie Rodzicom i Opiekunom naszych przedszkolaków.

PS. Nazwę użytkownika oraz hasło udostępnia Wychowawca grupy.

REGULAMIN

NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA „OLEŃKA”

W SULEJÓWKU – MIŁOŚNIE UL. ARMII KRAJOWEJ 34

Dla usprawnienia pracy wychowawczej, organizacyjnej przedszkola oraz pogłębiania współpracy z rodzicami i nadania jednolitego kierunku wychowania dzieci, podajemy do wiadomości regulamin i prosimy o przestrzeganie go.

 

1. Przedszkole pełni funkcję:

- Społeczną – pomoc rodzicom pracującym w zapewnieniu ich dzieciom opieki wychowawczej.

- Opiekuńczą – szeroko pojęta opieka nad zdrowiem, bezpieczeństwem i prawidłowym rozwojem dziecka.

- Dydaktyczną – wszechstronne wychowanie i przygotowanie dziecka do szkoły przez świadome, celowe i planowane kierowanie działalnością dziecka. Pełną realizacją wszechstronnej funkcji przedszkola umożliwiają podręczniki zatwierdzone i dopuszczone przez MEN, wyrażające się równymi szansami startu szkolnego dla wszystkich dzieci.

2 Przedszkole czynne jest w godzinach od 06:15 do 18:00 od poniedziałku do piątku. W miesiącach wakacyjnych (lipiec, sierpień) przedszkole jest czynne w godzinach 6:00-17:00.

3. Do przedszkola dzieci przychodzą pod opieką rodziców lub opiekunów, odbierane mogą być wyłącznie przez osoby upoważnione pisemnie przez rodziców na specjalnych drukach dostępnych w przedszkolu. Osoby upoważnione muszą mieć ukończony 18 rak życia i być pouczone o zasadach bezpieczeństwa.

4. Każdy oddział podlega opiece nauczyciela przez cały rok szkolny.

5. W przedszkolu obowiązują stałe pory posiłków:

- śniadanie: 09:00

- obiad: grupy młodsze (parter) 11:30; grupy starsze (I piętro) 12:00

- podwieczorek: grupy młodsze (parter) 14:30; grupy starsze (I piętro) 15:00

6. Opłatę za przedszkole pobiera dyrektor do 5-go każdego miesiąca, w godzinach 08:00 – 10:00 oraz 16:00 – 17:30.

7. W przedszkolu obowiązuje obuwie zmienne, zapewniające dziecku bezpieczną zabawę w przedszkolu.

8. Dane osobowe dzieci i rodziców zawarte w kartach zapisu służą wyłącznie pracy placówki.

9. Informacji o dziecku przebywającym w przedszkolu udziela tylko nauczyciel pracujący z oddziałem lub dyrektor przedszkola.

10. Dziecko powinna przyjść do przedszkola czyste i estetycznie ubrane.

11. Dziecko powinno ze sobą przynieść obuwie na zmianę, szczoteczkę, kubeczek i pastę do zębów, ubranie na zmianę. Wszystkie rzeczy wchodzące w skład wyprawki dziecka powinny być oznakowane i znane dziecku.

12. Rodzice zobowiązani są do czynnego udziału w zebraniach ogólnych i grupowych oraz indywidualnych spotkaniach z nauczycielem.

13. Rodzic może przyprowadzić do przedszkola tylko zdrowe dziecko. W razie wątpliwości co do stanu zdrowia dziecka dyrektor lub wychowawca ma prawo poprosić rodziców o zaświadczenie od lekarza odnośnie stanu zdrowia dziecka.

14. Pracownicy przedszkola nie podają dzieciom żadnych lekarstw.

15. Rodzice powinni zapoznać się z informacjami o ogłoszeniami dotyczącymi życia przedszkola, które są umieszczane na tablicy ogłoszeń.