Miesięczne Plany Pracy Zdalnej

Logowanie

Po zalogowaniu uzyskuje się dostęp do treści dedykowanych wyłącznie Rodzicom i Opiekunom naszych przedszkolaków.

PS. Nazwę użytkownika oraz hasło udostępnia Wychowawca grupy.

godziny zaplanowane czynności
6:00-8:00

Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań. Gry i zabawy dydaktyczne przy stolikach. Dowolne rysunki dzieci. Praca indywidualna z dzieckiem. Rozmowy z Rodzicami.

8:00-8:20  Edukacja czytelnicza. Rozwijanie kompetencji czytelniczych poprzez rozwijanie umiejętności potrzebnych do nauki czytania, naukę czytania dla dzieci zainteresowanych, chętnych, uzdolnionych, jak również wykorzystanie książek do pozyskiwania wiedzy o otaczającym świecie, budowania systemu wartości i zaspokajania ciekawości.
8:20-9:00 Porządkowanie sali, czynności w ramach dyżurów. Zabawy ruchowe, ćwiczenia poranne. Zabiegi higieniczne, przygotowanie do posiłku.
9:00-9:30 Śniadanie. Nabywanie umiejętności posługiwania się sztućcami. Czynności porządkowe i higieniczne po posiłku.
9:30-11:30 Realizowanie zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą (kierowane) oraz niekierowane. Zabawy dowolne przy niewielkim udziale nauczyciela; zabawy i zajęcia ruchowe, rytmika, zabawy w j. obcym nowożytnym ( j. angielski) przygotowujące dzieci do posługiwania się językiem. Spacery, zabawy na świeżym powietrzu, zabawy i gry ruchowe, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowe i ogrodnicze, zabawa ruchowa z określonym elementem ruchu.
11:30-12:00 Przygotowanie do obiadu. Zabiegi higieniczne w łazience.
OBIAD: Nabywanie umiejętności posługiwania się sztućcami. Czynności porządkowe i higieniczne po posiłku.
GRUPY MŁODSZE; 11:30; GRUPY STARSZE 12:00
12:00-14:30 GRUPY MŁODSZE – leżakowanie w godzinach 12:00-14:15. opanowanie umiejętności związanych z samodzielnym rozbieraniem się i ubieraniem w piżamę.
GRUPY STARSZE – 12:00-13:00 relaksacja, odpoczynek, ćwiczenia ortofoniczne, paluszkowanie, praca indywidualna. 13:00-15:00 – zabawy dydaktyczne, zabawy dowolne w przedszkolu lub na placu zabaw. Gry i zabawy konstrukcyjne, tematyczne, ze śpiewem, działalność plastyczna, zabawy ruchowe, zajęcia dodatkowe, zabawy dowolne z określonymi elementami ruchu.
Przypomnienie i utrwalenie zdobytych wiadomości.
14:30-14:45 Grupy młodsze: Przygotowanie do podwieczorku. Zabiegi higieniczne w łazience. Podwieczorek
15:00-15:15 Grupy starsze: Podwieczorek. Nabywanie umiejętności posługiwania się sztućcami. Czynności porządkowe i higieniczne po posiłku.
15:15-18:00 Zajęcia podejmowane z inicjatywy dzieci, praca w kącikach zainteresowań, zabawy integracyjne, gry i zabawy tematyczne, dydaktyczne, konstrukcyjne, plastyczne. Praca wyrównawcza z dzieckiem mającym deficyty rozwojowe, a także z dzieckiem zdolnym, rozmowy indywidualne z dziećmi i rodzicami. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym. Rozchodzenie się dzieci.