Miesięczne Plany Pracy Zdalnej

Logowanie

Po zalogowaniu uzyskuje się dostęp do treści dedykowanych wyłącznie Rodzicom i Opiekunom naszych przedszkolaków.

PS. Nazwę użytkownika oraz hasło udostępnia Wychowawca grupy.

 

Czesne:

Płatne do 05-go każdego miesiąca „z góry” za dany miesiąc.

Opłata stała – 700 zł,

Rodzeństwo - 550 zł,

Grupa żłobkowa - 800 zł,

Stawka żywieniowa - 13,50 zł dziennie (posiłki standardowe) 15 zł (posiłki dietetyczne)

Sposób zapłaty: w kasie placówki lub na numer rachunku:

Bank PKO BP I O/ Mińsk Maz. 69 1020 4476 0000 8202 0288 2090

 

 

Zajęcia dodatkowe:

Według życzenia rodzica.

Opłata miesięczna:50 zł.

Płatne wyłącznie w kasie przedszkola.

 

 

Wpisowe:

Opłata jednorazowa bezzwrotna – 500 zł

Płatne wyłącznie w kasie przedszkola w chwili zapisania dziecka.

 

Ponadto Rodzice ponoszą jednorazowo koszt podręczników oraz ubezpieczenia. Kwoty podawane są bezpośrednio na zebraniu.